Google+ Followers

Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2011

ΜΑΣ ΕΦΑΓΑΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ


Αθλητικό Κέντρο

Το Αθλητικό Κέντρο Κορυδαλλού θα ήταν το μεγαλύτερο έργο στον Νομό Πειραιά τα τελευταία χρόνια αλλά κατέληξε ως μία ανοικτή χωματερή 115 στρεμμάτων με μπάζα και σκουπίδια. Ξεκίνησε ως απαλλοτρίωση ύψους κοντά στα 3.500.000€ αλλά μετά την παρέμβαση- κατασκευή αυθαίρετου ΚΥΤ από την ΔΕΗ στην περιοχή το τίμημα αυτό εκτινάχθηκε στα στα 17.000.000 με 18.000.000€.

Ο Δήμαρχος Κορυδαλλού Στ. Κασιμάτης, κι ενώ το έργο ήδη είχε χαθεί κάτω από τα πρώτα μπάζα που πέφταν στον περίφραχτο χώρο, εξυμνεί τους συλλόγους "Αναγέννηση" κι "Ελπίδα" της πόλης μας, όλους τους βουλευτές Β΄ Πειραιά αλλά ιδιαίτερα την βουλευτή του ΚΚΕ Βέρα Νικολαίδου, και τον Βουλευτή ΝΔ "Γιάννη Κουράκο" αλλά φυσικά και τον τότε Υφυπουργό "Γιάννη Ιωαννίδη"!!!
Ο ΛΑΟΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΜΙΑΣ ΑΠΕΧΘΟΥΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ Ο ΚΑΤΑΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΚΑΝΕΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ .ΓΙΑ ΤΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΠΟΙΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ 
ΧΩΜΑΤΕΡΗ ΟΥΤΕ ΛΟΓΟΣ ΤΙΠΟΤΕ ΣΙΓΗ ΙΧΘΥΟΣ
ΝΕΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΙΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥΚΑΙ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΥΨΟΥΣ 47.081,70 ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΗΔΕΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ 


ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΔΑ:
Αριθμός Πρωτοκόλλου : 33918
Ημ/νία Πρωτοκόλλου : 26/8/2011
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥ 188 - 21/7/2011
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 21 και 22Α του ν.2362/95 «Περί Δημόσιου Λογιστικού κ.λ.π.» (Α.247) όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τα αρθ. 21 και 23 του ν.3871/2010 (Α.141)
β) Του Νόμου Β.Δ 17-5/15-6-1959, Π.Δ. 28/80, Π.Δ. 171/87, ΕΚΠΟΤΑ, Ν2286/95, Ν.2539/97
γ) Του π.δ. 113/2010 περί αναλήψεων υποχρεώσεων από τους Διατάκτες (Α.194)
2. Την αριθμ. 1/3-1-2011 απόφαση του Δημάρχου περί μεταβίβασης εξουσίας να υπογράφει «με Εντολή του»
3. Την ανάγκη Εκπόνηση ανά κατηγορία μελετών για την εκτέλεση του έργου : " Κατασκευή Νέου Κλειστού
Γυμναστηρίου - Κολυμβητηρίου στο Δήμο Κορυδαλλού " και σύνταξη των αντίστοιχων τευχών
δημοπράτησης.
4. Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσμευόμενης, με την παρούσα, πίστωσης είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού
διάθεσης.
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ
ΛΕΠΤΑ ( 47.081,70 ) , για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων
του ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ των κάτωθι Κ.Α.Ε. οικ. έτους 2011 για την Εκπόνηση ανά κατηγορία μελετών για την
εκτέλεση του έργου : " Κατασκευή Νέου Κλειστού Γυμναστηρίου - Κολυμβητηρίου στο Δήμο Κορυδαλλού "
και σύνταξη των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης.
Κ.Α.Ε. Περιγραφή Λογαριασμού Α/Α Τρ.Πίστωση Τρ.Δέσμευση
Αδιάθετο
Μητρ.
30.7411.0046 Μελέτη για το έργο: Κατ/ή Νέου Κλειστού 1 47.081,70 47.081,70 0,00
Γυμν.-Κολ/ρίου & τέυχη δημ/σης (Τοπ/κή, Αρχ/ή,
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Με εντολή
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ. & ΛΟΓ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
και βεβαιώνεται ότι η ανωτέρω δαπάνη
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΑ ΕΥΡΩ και ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ (47.081,70) €
είναι εντός του διαθέσιμου ποσοστού του υπό Φορέα ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
και των παραπάνω Κ.Α.Ε πίστωσης.
Καταχωρήθηκε με τους παραπάνω α/α στο Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας.
η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών
Στοιχεία Έγκρισης : 218 - 6/9/2011
Παρατηρήσεις : Αποφ. Οικον. Επιτροπής
Κοινοποίηση:
1.Ελεγκτικό ΣυνέδριοΑΔΑ: 4Α8ΟΩΛΩ-
1)ΚΑΛΑ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΠΟΙΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΥΤΕΣ
ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΙΣ ΤΙ ΚΑΝΟΥΝ;
2)ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΩ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΜΕΡΟΠΗ ΚΑΤΣΑΝΟΥ,ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΡΟΥΠΗ,ΚΑΙ ΜΙΧΑΛΗ ΛΩΝΑ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ 16ΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ.
ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΤΩΡΑ .